esc

专注汽修教育,北京万通汽修学校欢迎您!

官网

首页>>联系我们

联系方式:010-50981888

咨询QQ :8008008055

联系邮箱:bjwtbgs@xhgroup.cn

联系地址:北京市通州金桥工业园

 

官网地址:http://www.bjwtqx.com/

手机网站:http://m.bjwtqx.com/

在线报名网址:http://www.bjwtqx.com/zxbm/

 

腾讯微博:http://e.t.qq.com/bjwtqx

新浪微博:http://e.weibo.com/511828880

 

Contact Way:010-50981888

Consulting QQ :8008008055

EMail:bjwtbgs@xhgroup.cn

Address:北京市通州金桥工业园

 

Official Website:http://www.bjwtqx.com/

Mobile Phone Website:http://m.bjwtqx.com/

Online Registration:http://www.bjwtqx.com/zxbm/

 

Tencent Micro-blog:http://e.t.qq.com/bjwtqx

Sina Micro-blog:http://e.weibo.com/511828880

 

免费试听真实课程 靠不靠谱由您来判断

X
免费电话